Dogrudan Temin

DOGRUDAN TEMIN YOLUYLA YAPILACAK ALIMLARA ILISKIN ISLEM BASAMAKLARI

•  Yaklasik maliyeti belirlenmelidir.

•  Alimin cinsine göre gerekiyorsa teknik sartname, idari sartname ve sözleşme taslağı hazırlanmalıdır.

•  Dogrudan temin için ihale yetkilisince en az bir kisi yazılı olarak görevlendirilmelidir.

•  Ödenek temin edilmelidir.

•  Alima baslanilabilmesi için onay alınmalıdır.

•  Yapılan piyasa arastırmasi sonucunda alım için onay alınmalıdır.

•  Alım konusu hizmet veya malın muayene ve kabulü yapılmalıdır.

•  İsteğe uygun teslimi müteakip fatura Muhasebeye intikal ettirilir.

• Her ay sonu itibariyle dogrudan teminle yapilan harcama toplami Kamu Ihale Kurumuna bildirilmek üzere Malzeme Dairesi Baskanligina bildirilmelidir.