Esas ve Usullere Göre

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılabilecek Mal ve Hizmet Alımları
                                                                                                             Mal Alımları

 •  Otomasyon ve gişe bankosu alımları
 •  Başmüdürlük ve müstakil ünitelerin tüm PTT işyerlerinin makine, teçhizat ve malzeme alımları,
 •  Grup elektrojen makine ve sistemleri alımları,
 •  Akaryakıt ve yakacak maddeleri alımları (Ana faaliyete ilişkin olmak kaydıyla),
 •  Hizmet gereği kullanılmak üzere motorlu ve motorsuz her türlü araç alımları (Posta hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla)
 •  Telepost hizmetleri için faksimil cihazı alımları,
 •  Hizmetlerimizin yapılmasında ihtiyaç duyulan zorunlu matbuu evrak, kağıt alımları, PTT havale emri formu, telefon tahsilat belgesi, APS etiketi, posta çeki yatırma havalesi, PTT ilk ve özel gün zarfı gereksinimleri karşılamak üzere PTT logolu ve yeni PTT hizmetlerinde kullanılan basılı evrak ve kağıt alımları,
 •  Hizmet binalarımızda faaliyetlerinin sürdürülmesi için ihtiyaç duyulduğunda gerekli bakım onarım işlemlerinin yapılması için bina bakım-onarım ve tadilat işlerine ilişkin mal alımları,
 •  Posta hizmetlerinin otomasyonunda kullanılan bilgisayar sistemlerinin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için hizmetin kesintisiz yürütülmesi için kesintisiz güç kaynağı alımları,
 •  Akıllı konveyör sistemi ile tartılı konveyörlerin satın alınması
 • PTT İşyerlerinde kabul edilen gönderilerden alınacak ücretlerin gönderi üzerine basılması ve takibinde kullanılacak olan ücret alma makinesi
 • Birleşik Posta Baskı Sistemlerinde kullanılan baskı, zarflama, kesme, dizme, fiziksel işleme, bilgisayar ortamında işleme, ciltleme, imha etme makine, teçhizatı ve yedek parçaları alımları.
 • Birleşik Posta Baskı Sistemlerinde kullanılan yazılım alımları.
 • Birleşik Posta Baskı Sistemlerinde kullanılan kağıt, zarf, mürekkep vb. sarf malzemeleri alımları.
 • Otomatik Ayrım Sistemlerinde kullanılan otomatik mektup ayrım, otomatik kaba ayrım, akıllı konveyör sistemleri (koli-kargo otomatik paket ayrımı) ve harmanlama makine, teçhizatı ve yedek parçaları alımları.
 • Mobil sistemler için cihaz (El Terminali, mobil tahsilat cihazları (POS) ve mobil yazıcılar), makine, teçhizat ve yedek parçaları alımları.
 • Mobil sistemler için cihaz ve uzaktan yönetim yazılım alımları
 • Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri için ihtiyaç duyulan; mevcut donanım upgrade, sunucu ve network sistemleri, yazılımları, HSM, zaman damgası, işlem sertifikası ve güvenlik sistemleri alımları,
 • Pttkarta ilişkin olarak; plastik kart, zarf, kart tutucu, makbuz rülo, mürekkep vb. sarf malzemeleri,
 • Pttkarta ilişkin olarak; Pttkart hizmetinin verilmesine ilişkin donanım, makine, teçhizat ve yedek parçaları.
 • Pttmatik’e ilişkin olarak;Pttmatik (ATM) Cihazı,
 • Pttmatik’e ilişkin olarak; bu cihazlara ilişkin donanım, makine, teçhizat ve yedek parçalar.
 • Hizmet Alımları
 • Posta hizmetleri için araç kiralama,
 • Posta ayırım, dağıtım hizmetleri için personel ve araç kiralama,
 • Proje ve danışmanlık hizmetleri alımları (Ana faaliyete ilişkin olmak kaydıyla)
 • Hizmet binalarımız için yapılmasında zorunluluk bulunan Bina bakım-onarım ve tadilat işlerine ilişkin hizmet alımları
 • ATM cihazları işletme hizmeti alımı
 • Birleşik Posta Baskı Sistemlerinin işletilmesi için hizmet alımları.
 • Otomatik Ayrım Sistemlerinin işletilmesi için hizmet alımları.
 • Otomatik Ayrım Sistemlerini oluşturan makine ve teçhizatın parçalı/parçasız bakım hizmetleri alımları.
 • Mobil sistemler için GSM hat ve hizmet alımları
 • Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri için ihtiyaç duyulan; bakım onarım, teknik danışmanlık ve yazılım geliştirme hizmet alımları,
 • Pttkarta ilişkin olarak Pttkart operasyonuna (kart basımı, kart yönetimi, provizyon, VISA, MasterCard, BKM çıkışlarının sağlanması; takas ve ters ibraz operasyonlarının yürütülmesi ve Banka Kartlarının Pttmatik’ lerde kabulü, buna ilişkin provizyon, takas ve ters ibraz vb. operasyonlarının yürütülmesi) ilişkin işletim hizmeti.
 • Pttkart hizmetine ilişkin yazılımlar ve garanti sonrası bakım hizmeti.
 • Pttkarta ilişkin olarak satın alınan donanımların parçalı ve parçasız bakım onarım hizmeti.
 • Pttmatik’e ilişkin olarak Pttmatik hizmetine ilişkin yazılımlar ve garanti sonrası bakım hizmeti,
 • Pttmatik’e ilişkin olarak satın alınan donanımların parçalı ve parçasız bakım onarım hizmeti.