Faydalı Bilgiler

  • PTT Matbu evrak kataloğuna ulaşmak üzere tıklayınız. (06.02.2012 itibariyle güncellenmiş hali) (313 indirme)
  • 4734 sayılı Kamu ihale Kanundaki parasal  değerlerin güncelleşmiş tutarları
  • İstekliler Tarafından İhale Teklif Zarfı Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
  • İhale Yetkilelerince İhale Dokümanlarında Kontrol Edilecek Hususlar
  • İlan yayınlama klavuzuna ulasmak üzere tıklayınız. (314 indirme)
  • Malzeme 2005 stok programına ulaşmak üzere tıklayınız. (182 indirme)
  • Miatlarina göre Satınalma Daire Başkanlığına gönderilecek Yazlık ve Kışlık Giyim tablolarına ulasmak üzere tıklayınız.(17.02.2015 tarihi itibariyle güncellenmiş olup, bundan sonra bu tablolar doldurulmak suretiyle talepte bulunulacaktır. (496 indirme)
  • Posta tekeli dışında kalan KOLİ/KARGO ve diğer gönderilerin kabulü, işlenmesi, sevki ve dağıtımına ilişkin logo (122 indirme)