Faydalı Bilgiler

  • 4734 sayılı Kamu ihale Kanundaki parasal  değerlerin güncelleşmiş tutarları
  • İstekliler Tarafından İhale Teklif Zarfı Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
  • İhale Yetkilelerince İhale Dokümanlarında Kontrol Edilecek Hususlar
  • İlan yayınlama klavuzuna ulasmak üzere tıklayınız. (336 indirme)
  • Miatlarina göre Satınalma Daire Başkanlığına gönderilecek Yazlık ve Kışlık Giyim tablolarına ulasmak üzere tıklayınız.(17.02.2015 tarihi itibariyle güncellenmiş olup, bundan sonra bu tablolar doldurulmak suretiyle talepte bulunulacaktır. (518 indirme)
  • Posta tekeli dışında kalan KOLİ/KARGO ve diğer gönderilerin kabulü, işlenmesi, sevki ve dağıtımına ilişkin logo (131 indirme)