SARF MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

                                                                                                 
• Posta dağıtıcısı giyim eşyası ile giyim eşyası almaya müstahak diğer personelin giyim eşyalarının teknik şartnamelerini hazırlamak, alımını yapmak, muayene ve kabul işlemlerini sağlamak.

• Görev alanına giren diğer alımlarda talep sahibi ve ilgili birimler ile koordinasyon kurularak mevzuat çerçevesinde alım konularına ilişkin teknik şartname hariç ihale dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak.

• Talep sahibi ve ilgili birimler ile koordinasyon kurularak mevzuat çerçevesinde alım konularına ilişkin idari şartname ve diğer ihale dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak.
• Posta dağıtıcısı çantası, çanta askılığı, posta torbası, koli/kargo yollama kutu, zarf, poşet v.b. malzeme alımlarını sağlamak.
• Cihet dağıtım dolapları, ayrım kasaları, posta açma masaları, mektup taşıma kutuları, servis içi posta taşıma arabaları v.b. malzeme alımlarını sağlamak.
• Büro malzemeleri ile mobilya ve mefruşat, güvenlik malzemeleri, matbu evrak ve kırtasiye alımını sağlamak.
• Toner, şerit, drum, developer, hesap makinesi v.b. bilgisayar sistemleri sarf malzemeleri alımlarını sağlamak.
• Akaryakıt, katı yakıt, doğalgaz ve elektrik enerjisi alımları ile satımlarına ilişkin donanım ve malzemelerin alımını sağlamak.
• Pul ve benzeri değerli kâğıtların basımında kullanılacak kağıt alımları ile diğer kağıt alımlarını sağlamak.

• Pul ve benzeri değerli kâğıtların ihale yoluyla basımına ilişkin işlemlerin gereğini sağlamak.
• Matbaa, makine – teçhizat ve sarf malzemeleri alımlarını sağlamak.
• Kamu İhale Kurumu ile ilgili iş ve işlemlerin gereğini sağlamak.
• Görev alanına ilişkin işlemlerin, ilgili mevzuat hükümleri ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun yürütülmesini sağlamak.
• Görev alanına ilişkin teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarına yönelik işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde görev ve hizmet alanları ile ilgili BİMER ve bilgi edinme aracılığı ile gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
• Müşteri (iç-dış) memnuniyetini sağlamak için müşterilerin ihtiyaç, beklenti ve yakınmalarını tespit ve gidermeye yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.
• Görev alanına ilişkin mevzuatı takip etmek, görev alanı ile ilgili rapor, brifing ve istatistikleri hazırlayarak ilgililere sunmak,

• Görev alanına ilişkin hususlarda açılan davalar ile ilgili bilgi ve görüş hazırlamak.
• Görev alanına ilişkin ihtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemeleri tespit etmek, temini için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
• Fiziki veya elektronik ortamda yapılan yazışma ve arşiv işlemlerinin Standart dosya planı, evrak kodlama sistemi, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
• Verilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.