YATIRIM MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

 • Talep sahibi ve ilgili birimler ile koordinasyon kurularak mevzuat çerçevesinde alım konularına ilişkin teknik şartnameler hariç ihale dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Bilgisayar ve otomasyon sistemleri, yazılım ve donanım alımları ile bakım – onarım ve test işlemlerine ilişkin v.b. hizmet alımlarını sağlamak.
 • Bilgisayar ve otomasyon sistemleri için; özel yazılım, işletim sistemleri ve muhtelif yazılım lisans alımlarının gereğini sağlamak.
 • Posta ve Kargo Ayrım Sistemleri alımları ile bakım – onarım hizmetlerin alımlarını sağlamak.
 • Kesintisiz güç kaynağı, elektrojen grupları, telefon makine ve santral sistemleri, klima sistemleri,  posta ücret alma makineleri, posta çemberleme makineleri, faks ve fotokopi makineleri, sahte banknot yakalama ve sayma makineleri,  barkot okuyucu ve yazıcı v.b. malzeme alımları ile bakım onarım hizmet alımlarını sağlamak.
 • Alarm ve kamera kontrol v.b güvenlik sistemleri yazılım ve donanım alımları ile bakım – onarım hizmet alımlarını sağlamak.
 • Motorlu-motorsuz ve elektrikli taşıt alımları ile bakım – onarım hizmet alımlarını sağlamak.
 • Araç Takip, Cihet İyileştirme, Posta Takip, Hızlı Geçiş (HGS), Sıra Çağrı, Konveyör v.b.  sistem, donanım, yazılım alımları ile bakım – onarım hizmetleri alımlarını sağlamak.
 • PTT Matik Cihazı sistem, donanım, yazılım alımları ile işletim hizmetleri ve bakım – onarım hizmet alımlarını sağlamak.
 • Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında Şirketin, yatırım teşviklerinden yararlanmasına ilişkin iş ve işlemlerin gereğini sağlamak.
 • Kamu İhale Kurumu ile ilgili iş ve işlemlerin gereğini sağlamak.
 • Görev alanına ilişkin işlemlerin, ilgili mevzuat hükümleri ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun yürütülmesini sağlamak.
 • Görev alanına ilişkin teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarına yönelik işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde görev ve hizmet alanları ile ilgili BİMER ve bilgi edinme aracılığı ile gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Müşteri  (iç-dış) memnuniyetini sağlamak için müşterilerin ihtiyaç, beklenti ve yakınmalarını tespit ve gidermeye yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Görev alanına ilişkin mevzuatı takip etmek, görev alanı ile ilgili rapor, brifing ve istatistikleri hazırlayarak ilgililere sunmak,
 • Görev alanına ilişkin hususlarda açılan davalar ile ilgili bilgi ve görüş hazırlamak.
 • Görev alanına ilişkin ihtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemeleri tespit etmek, temini için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Fiziki veya elektronik ortamda yapılan yazışma ve arşiv işlemlerinin Standart dosya planı, evrak kodlama sistemi, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
 • Verilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak