Yönetmelikler

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller (2412 indirme)

PTT Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satım işlemleri Yönetmeliği
Ödemeler ve teminatlarin serbest birakilmasi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve Idari Para Cezasi Borçlarinin Hakedislerden Mahsubu, Ödenmesi ve Ilisiksizlik Belgesinin Aranmasi Hakkinda Yönetmelik